• Jakie dolne źródło pompy ciepła dla mojego budynku?

Precyzyjny dobór parametrów dolnego źródła dla Pompy ciepła to zadanie dla osób posiadających fachową wiedzę w tym zakresie, lecz dobór samego rodzaju dolnego źródła jest zadaniem dość prostym.

Dlatego przygotowaliśmy ilustrację kolejnych standardowych kroków decyzyjnych przy wyborze dolnego źródła. Z pomocą schematu samodzielnie Państwo dobierzecie odpowiednie dolne źródło ciepła dla pompy ciepła, dostosowane do możliwości Państwa budynku(działki) i spełniające Państwa potrzeby.

 

W polach pomarańczowych znajdziecie Państwo pytania i w zależności od Państwa odpowiedzi proszę poruszać się zgodnie ze strzałkami zawierającymi odpowiedzi tak lub nie, aż dotrzecie Państwo do pól czerwonych z opisem rodzaju pompy ciepła i dolnego źródła.

schemat-1 schemat-2 schemat-3 schemat-4

 

 

 

  • Jak działa Pompa Ciepła?

Podstawowa kwestia, to fakt, iż pompa Ciepła nie wytwarza ciepła, a jedynie je transportuje i transformuje do oczekiwanych parametrów.

Skoro nie wytwarza to skąd 60  ̊C w obwodzie grzewczym, skoro w gruncie mamy zaledwie 0 – 10  ̊C, a odpowiedź jest wbrew pozorom prosta – dzięki zmianie ciśnienia czynnika (tak się nazywa ciecz/gaz, które krążą w obiegu Pompy Ciepła), a wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta temperatura, co obrazuje poniższy uproszczony schemat.

pompa-ciepla-baza-wiedzy

 

 

  • Co to jest współczynnik COP?

Dzięki temu, iż pompa Ciepła nie wytwarza, a jedynie transportuje ciepło uzyskujemy bardzo wysoki  tzw. współczynnik COP, czyli stosunek energii pobranej (w tym przypadku elektrycznej) do oddanej (cieplnej).

Przykładowo, Firma HELIOTHERM posiada w ofercie pompę Ciepła z tzw. bezpośrednim parowaniem, której współczynnik COP wynosi, aż ponad 5, zatem zużywając 1 KWh energii elektrycznej pompa dostarcza nam ponad 5 KWh energii Cieplnej, a różnica tych wielkości wynosząca 4KWh to energia pobrana przez pompę ciepła z dolnego źródła w tym przypadku z gruntu.

 

pompa-ciepla-energia

  • Co to jest Dolne i Górne Źródło?

Aby każda pompa Ciepła mogła działać, musimy doprowadzić do niej, poza energią elektryczną, energię termalną. Energię termalną możemy pozyskać z gruntu, wody lub powietrza, potrzebny będzie jednak „jakiś taśmociąg”, który to ciepło przetransportuje do pompy ciepła. Rolę takiego taśmociągu w pompie ciepła pełni tzw. kolektor wraz z krążącym w nim medium transportującym ciepło, a łącznie źródło + kolektor + medium nazywane jest Dolnym Źródłem. Górnym Źródłem potocznie nazywa się system odbioru ciepła, którym może być np. CO budynku.

 

  • Jakie są rodzaje Dolnego Źródła?

Kolektory mogą się od siebie znacząco różnić przede wszystkim w zależności od źródła ciepła, ale nie tylko.  Dobór danego źródła  zależy przede wszystkim od możliwości terenowych działki na której posadowiono budynek oraz od wymagań systemu CO czy CWU w danym budynku, a dopiero potem od rentowności danego źródła.

Pompy Ciepła dzielimy wg Dolnych i Górnych Źródeł dlatego spotkacie się Państwo z oznaczeniami typu WODA/WODA, gdzie pierwszy człon mówi o rodzaju dolnego źródła, a drugi o rodzaju górnego w tym przypadku energia jest pobierana z wody i przekazywana do systemu CO budynku w którym medium transportującym ciepło jest także woda.

 

Podstawowe rodzaje Dolnych Źródeł:

 

Solanka/Woda (rolę medium transportującego energię cieplną z gruntu pełni roztwór Glikolu tzw. solanka)

Kolektor Poziomy – ułożone w gruncie na głębokości od 1 do 1,5 m rury z tworzywa sztucznego tworzące układy meandryczne lub spiralne na powierzchni adekwatnej swą powierzchnią do mocy pompy i rodzaju gruntu, w których krąży roztwór Glikolu,

Sondy pionowe – czyli odwierty w gruncie, w zależności od mocy pompy najczęściej od 30 do 100m, do których wprowadza się tzw. Ururkę w której krąży roztwór glikolu, zazwyczaj stosuje się więcej niż jeden odwiert,

 

Bezpośrednie Parowanie/Woda – to innowacyjny system, który przypomina kolektor poziomy w kwestii ułożenia w gruncie, lecz tutaj w przewodach krąży czynnik roboczy pompy, a nie roztwór glikolu, takie rozwiązanie pozwala na znaczące podniesienie współczynnika COP. Firma HELIOTHERM w pompach tego typu może się pochwalić imponującym współczynnikiem wynoszącym ponad 5,

 

Woda/Woda

Studnie czerpna i zrzutowa – w tym przypadku medium transportującym ciepło jest woda gruntowa pobierana z studni czerpnej, a po oddaniu ciepła zrzucana do studni zrzutowej. Obie studnie są studniami głębinowymi, a obieg jest realizowany praktycznie bez kontaktu z powietrzem atmosferycznym.

 

Powietrze/Woda

Typu split – tutaj energia jest pobierana z powietrza atmosferycznego i bezpośrednio przekazywana pompie ciepła poprzez tzw. parownik zamontowany poza budynkiem, który przypomina chłodnicę samochodu ustawioną w poziomie,

Typu kompakt – tutaj energia jest także pobierana z powietrza zewnętrznego, lecz wprowadzonego rękawami wentylacyjnymi do budynku i bezpośrednio przekazywana w pompie ciepła zamontowanej wewnątrz budynku,

 

 

  • Czy Pompa Ciepła może współpracować z Kominkiem?

Tak może, a jeśli jest to kominek z płaszczem wodnym, to mimo iż Pompa Ciepła jest w stanie bez problemu zaspokoić pełne zapotrzebowanie na ciepło, łączenie jest wskazane. Przede wszystkim po to, aby oba źródła ciepła w takim układzie ze sobą współpracowały, zapewniając tym samym stały komfort cieplny w budynku, gdyż jak wiemy zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach nie jest wskazana.

Kominek poza walorami estetycznymi może stanowić w takim układzie alternatywne źródło ciepła, choćby na wypadek dłuższych przerw w dostawie prądu i mimo iż takowych aktualnie mamy niezwykle mało, a bezwładność systemu CO opartego na ogrzewaniu powierzchniowym pozwala na brak źródła ciepła nawet przez kilka godzin bez znacznego obniżenia komfortu cieplnego w budynku, to jednak taki „bezpiecznik” warto posiadać.

Istnieje wiele możliwości połączeń obu systemów, w zależności od wielu czynników. Najczęściej zalecanym jest zastosowanie wymiennika ciepła na styku obu systemów.

 

  • Czy to mi się zwróci?

Jest to fundamentalne pytanie zadawane przez inwestorów przy rozważaniu instalacji Pompy Ciepła. W tym momencie proponujemy Państwu pewną dygresję, bo czy pytamy o to samo rozważając inne źródła ciepła np. kocioł węglowy czy gazowy? Nie. Skąd zatem przy Pompie Ciepła pojawia się takie oczekiwanie? Zapewne wynika ono z praktyk handlowych dostawców Pomp Ciepła kalkulujących zyski względem innych źródeł Ciepła.

Tak czy inaczej Pytanie o rentowność danego źródła jest jak najbardziej zasadne, lecz abyśmy otrzymali prawidłową odpowiedź należy rozważać wszystkie koszty, takie jak montaż, serwis, koszty eksploatacji i oczywiście żywotność danego źródła Ciepła.

Pompy Heliotherm z powodzeniem mogą pracować w Państwa domu przez 20 lat, a ich serwis jest wymagany  co 4 lata, dodając do tego wysokie wskaźniki COP przekraczające nawet 5, fachowy montaż przez Partnera Kompetencji Heliotherm oraz brak konieczności dostarczania opału i bieżącej obsługi urządzenia, możecie być Państwo spokojni, że analizując cały okres użytkowania w zestawieniu z innymi źródłami ciepła Pompa Ciepła wypadnie bardzo korzystnie.

 

  • Czy istnieją tańsze „zamienniki”?

 

Musimy pamiętać, że układ grzewczy nie składa się tylko z jednego urządzenia. Pompa ciepła Heliotherm steruje trzema obiegami – obieg dolnego źródła, obieg czynnika w pompie ciepła oraz obieg górnego źródła. Każdy z nich składa się z wielu części, które muszą dobrze współpracować. Nawet jeśli istnieją zamienniki niektórych elementów instalacji, to cały sekret polega na odpowiednim współdziałaniu każdego elementu, gdyż jak wiemy wytrzymałość łańcucha mierzymy wg wytrzymałości najsłabszego ogniwa.

Urządzenia Heliotherm, z racji na długoletnie doświadczenie Producenta, ciągłe udoskonalanie produktów, posiadają kompletne systemy z precyzyjnie dopasowanymi elementami. Osiągnięcie tego typu kompatybilności nie jest możliwe bez wyżej wspomnianego doświadczenia. Porównując oferty należy zawsze zwracać uwagę na cały układ, a nie wyłącznie na dane techniczne samej pompy, gdyż jedynie dobrze dobrane i w pełni współpracujące ze sobą elementy systemu, dadzą gwarancję niskich kosztów użytkowania i oczekiwaną żywotność całego systemu.