• Czy za wodę ze studni są naliczane opłaty?

Na ten moment w gospodarstwach domowych nie. Woda czerpana ze studni nie jest ewidencjonowana i nie są naliczane opłaty za jej korzystanie.
Ewidencjonowanie poprzez odczyty z zamontowanego licznika są jednak konieczne w przypadku podłącza budynku do kanalizacji miejskiej lub gminnej, w takiej sytuacji opłaty będą naliczane wyłącznie za odprowadzane ścieki na podstawie jednak ilości zużytej wody. Przedsiębiorstwa zarządzające kanalizacją dopuszczają natomiast w takich przypadkach ujęcia zewnętrzne nie ewidencjonowane pod warunkiem iż będą służyć wyłącznie np. do nawadniania ogrodu.

  • Ile prądu zużywa pompa głębinowa?

Ta kwestia będzie zależeć od wielu czynników: m.in. głębokość studni, różnicy poziomów studni i hydroforni, zastosowanej pompy oraz ilości wody pobieranej ze studni.
Można jednak się pokusić o symulację, gdzie studnia będzie mieć głębokość 25m, hydrofornia znajdować się będzie 2m nad poziomem studni, a zużycie wody wyniesie 15m3.
W takim wypadku przykładowa pompa marki IBO 3TI27 o mocy 0,75 [kW] jest w stanie dostarczyć ponad 2m3 wody na godzinę.
Biorąc pod uwagę powyższe i przyjmując koszty energii elektrycznej na poziomie 62gr/kWh oraz mnożąc razy ilość m3 zużytej wody otrzymamy równanie

0,75[kW] * 0,62[pln/kWh] * 15h/miesiąc /2h = 3,48 pln/miesiąc

  • Kiedy najlepiej wykonać studnię i jej przyłącze?

Studnię możemy wykonywać już na etapie budowy budynku stosując tak zwane przyłącze budowlane, które na zasadzie włącz/wyłącz pozwoli nam na korzystanie z wody, a uzbrojenie wykonane przy takim przyłączu może zostać adaptowane do przyłącza końcowego, bez konieczności modyfikacji już wykonanych elementów.

  • Czy woda ze studni wymaga uzdatniania?

Po wykonaniu przyłącza i pompowania próbnego dla oczyszczenia studni z pozostałości po wierceniu, należy oddać próbki wody do laboratorium, które dokonując określonych badań, zweryfikuje czy woda z naszej studni jest zdatna do picia czy też wymaga uzdatniania. A jeśli woda wymaga uzdatniania na podstawie wykonanych badań w laboratorium, dostawcy systemów uzdatniających polecą odpowiednie rozwiązanie dostosowane do rodzaju zanieczyszczeń oraz ilości zużywanej wody.