• Czy wentylacja mechaniczna może być stosowana z kominkiem?

Zasadniczo tak, jedyny ale bardzo ważny warunek to wymóg zastosowania kominka z zamkniętą komorą spalania (większość już tak jest skonstruowana) z uwagi na możliwość powrotu spalin do pomieszczeń w przypadku klasycznych kominków. Kominek z zamkniętą komorą spalania, zasilany jest powietrzem doprowadzanym specjalnym kanałem (zazwyczaj prowadzonym pod posadzką) z zewnątrz i odprowadza spaliny na zewnątrz kominem spalinowym bez kontaktu z powietrzem wewnętrznym budynku.

  • Czy zastosowanie wentylacji mechanicznej się opłaca?

W nowo budowanych budynkach klimatyzacja grawitacyjna bez zastosowania nawiewników w oknach lub przegrodach budynku z uwagi na jego szczelność, po prostu nie działa. Natomiast przy zastosowaniu wspomnianych nawiewników należy zadać sobie pytanie czy w takim razie jest sens inwestować w nowoczesną stolarkę i przegrody zewnętrzne skoro będziemy musieli w nich wykonać otwory wentylacyjne. Drugą sprawą jest fakt iż wentylacja grawitacyjna działa najmocniej wtedy gdy jej najmniej potrzebujemy czyli zimą i w dodatku przyczynia się do znacznego zwiększenia kosztów ogrzewania.

Co do samych kosztów, najszybciej odczuwalny i istotny rozmiarem zaoszczędzonych środków jest brak konieczności budowania kominów. Jeśli policzymy koszt samego komina, plus wykonanie, plus przejścia przez stropy, plus stopę fundamentową, a kończąc na obróbce dachowej w zależności od budynku i ilości kanałów wentylacyjnych kwota nie wydanych środków może wynieść nawet kilkanaście tysięcy pln.

W temacie braku kominów, dodatkową korzyścią jest fakt braku problemów z przeciekającym dachem oraz większa powierzchnia dachu do wykorzystania np. dla paneli fotowoltaicznych.

Podczas eksploatacji, przy zastosowaniu rekuperatora odczujecie Państwo także zmniejszone koszty ogrzewania budynku dzięki odzyskowi energii cieplnej przez centralę wyposażoną w takie rozwiązanie.

Dodając jeszcze korzyści zdrowotne dzięki zastosowanym filtrom i prawidłowej wymianie powietrza w pomieszczeniach, odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca – tak warto wybrać wentylację mechaniczną, a jej koszty nie będą wiele wyższe od tradycyjnej, natomiast różnica szybko się zwróci podczas eksploatacji.

  • Czy wentylacja mechaniczna może być stosowana razem z instalacją DGP (dystrybucja gorącego powietrza z kominka)?

Stosowanie obu systemów nie jest konieczne, a nawet niewskazane. System wentylacji mechanicznej jeśli jest wyposażony w rekuperator przejmie funkcję dystrybucji ciepła wytworzonego w pomieszczeniu z kominkiem na cały budynek i rozprowadzi je do wszystkich pomieszczeń w których są umiejscowione nawiewy, a dalej przez otwory kompensacyjne do całego budynku. Niewskazane jest stosowane obu systemów razem z uwagi na możliwość zaburzenia bilansu wentylacyjnego kondygnacji w budynku co może obniżyć komfort użytkowania wentylacji mechanicznej i jej sprawność.

  • Jak często należy czyścić system wentylacji mechanicznej?

Centrale wentylacyjne są wyposażone w filtry, a producenci podają różne zalecane czasokresy ich wymiany, jednak najczęściej podawany i słuszny termin to co 3 miesiące w pierwszym roku eksploatacji, a w kolejnych w zależności od zaobserwowanego zanieczyszczenia w poszczególnych okresach pierwszego roku. Powyższe wynika z faktu, iż każda lokalizacja jest różna w zakresie zanieczyszczeń powietrza, ale i także każda pora roku ma inną charakterystykę ilości zanieczyszczeń, które mogą wpływając na szybkość zużywania się filtrów, nie bez znaczenia jest również wydajność centrali z jaką ją użytkujemy.

Co do kanałów okresy wymaganych przeglądów zależą od zastosowanych materiałów do ich wykonania ale również od środowiska w jakim pracują. W budynkach jednorodzinnych np. przy kanałach systemu Ventiflex z powłoką microsrebra, Producent zaleca czyszczenie co 10 lat.

  • Gruntowy wymiennik ciepła, który zastosować płytowy czy rurowy?

Specyfika obu instalacji jest znacząco różna i również wymogi montażu. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć który z nich będzie lepszy nie znając specyfiki konkretnej inwestycji. Bardzo istotne znaczenia mają tutaj poziom wód gruntowych, oczekiwana wydajność w stosunku do możliwości powierzchniowych zabudowy wymiennika, oczekiwana temperatura na wyjściu. Dopiero na podstawie tych informacji można dokonać wyboru, gdyż np. Rurowy wymiennik będzie lepszym rozwiązaniem gdy płytko występują wody gruntowe, płytowy będzie bardziej adekwatny gdy mamy małą powierzchnię do zagospodarowania pod wymiennik, a chcemy uzyskać więcej energii grzewczej lub chłodniczej z tej powierzchni itd. Dlatego nie samo rozwiązanie a dopiero jego przeznaczenie da nam odpowiedź który system będzie dla nas bardziej adekwatny.

  • Czy rurowy wymiennik można wykonać z rur kanalizacyjnych?

Zdecydowanie odradzam.

Głównie z uwagi na brak odpowiedniego zabezpieczenia powłoki wewnętrznej tych rur w stosunku do rur GWC, w efekcie czego po krótkim czasie użytkowania będzie dawał się we znaki nieprzyjemny zapach, a powietrze nie będzie wolne od zanieczyszczeń biologicznych, które szybko rozwiną się wewnątrz rur kanalizacyjnych. Drugą kwestią jest szczelność, rury GWC są łączone specjalnymi mufami termokurczliwymi, natomiast rury kanalizacyjne wyłącznie uszczelką co może spowodować nieszczelność, a w efekcie zalanie i brak możliwości użytkowania.

  • Czy gruntowy wymiennik ciepła może zastąpić klimatyzację?

Wszystko zależy od tego jakie są nasze oczekiwania temperaturowe i wydajnościowe. Jeśli temperatura nawiewu w granicach 18 stopni przy temp zewnętrznej w lecie ok 30-35 stopni jest wystarczającą to można uznać, że tak. Oczywiście temperatura wewnętrzna pomieszczeń nie będzie wynosić 18 stopni, a zależeć będzie od nasłonecznienia pomieszczeń, szczelności budynku i częstotliwości i okresu w jakich będą otwierane okna lub drzwi zewnętrzne.

Inna jest też specyfika sterowania, klimatyzację załączamy w momencie najwyższych upałów gdy już odczuwamy obniżony komfort, a GWC działa przez cały czas więc też jego wydajność nie musi być tak duża jak klimatyzacji. Klimatyzację ustawiamy temperaturowo, przy GWC będziemy zależni od temp gruntu, a moc chłodzenia możemy zwiększyć przepływem, co odbije się na wydajności złoża (szybciej się ogrzeje), lub wymiarami wymiennika co zwiększy koszty inwestycyjne.

Nie mniej, mimo wspomnianych ograniczeń Gruntowy wymiennik ciepła jest zdrowszym rozwiązaniem od Klimatyzacji, a jeśli zastosujemy się do zaleceń producenta utrzymamy komfort cieplny w domu zdecydowanie mniejszym kosztem od klimatyzacji.