Misja firmy QUERCU

Naszą misją jest

dostarczanie Klientom indywidualnym i Firmom,

systemów wytwarzających energię cieplną i elektryczną

oraz systemów wentylacji i filtracji powietrza z odzyskiem energii cieplnej,

opartych wyłącznie na odnawialnych lub ekologicznych źródłach energii,

będących w zgodzie z naturą.

 

Naszą misję realizujemy:

 

Z dbałością o komfort Klienta

Nasze rozwiązania są ukierunkowane na podnoszenie komfortu życia w domu i pracy naszych Klientów poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury i czystego oraz świeżego powietrza wewnątrz pomieszczeń, co ważne: ze świadomością, iż stosowane przez nas rozwiązania przyczyniają się do zmniejszania emisji szkodliwych substancji i gazów do atmosfery.

W zgodzie z Potrzebami Klienta

Dbamy o indywidualne podejście do każdego Klienta, gdyż każdy z nas ma inne cele i potrzeby stawiane otoczeniu w którym żyje, dlatego naszym celem jest takie skonfigurowanie dostarczonej technologii, aby nasi Klienci w maksymalnie możliwym stopniu osiągali zamierzone cele.

W zgodzie z Naturą

Dbamy o to aby dostarczać wyłącznie takie rozwiązania, które działają w zgodzie z naturą, czyli czerpią energię z odnawialnych lub ekologicznych źródeł energii. Dodatkowo zwracamy sporo uwagi na to, aby były wytwarzane z materiałów nie oddziaływujących negatywnie na środowisko naturalne.

W zgodzie z ekonomią

Nasze rozwiązania i sposoby ich doboru są zorientowane przede wszystkim na zaspakajanie potrzeb naszych Klientów, a jedną z nich jest także minimalizacja kosztów, dlatego każde rozwiązanie  jest tak konstruowane, aby było ekonomicznie uzasadnione, a w okresie swej eksploatacji wygenerowało oszczędności.

 

Dlatego nasza dewiza brzmi:

 

„Żyj, pracuj i produkuj maksymalnie komfortowo nie szkodząc sobie, innym i przyrodzie”