• Instalacji CO opartej na pompie ciepła,

– Obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku,

– Plan wykonania instalacji CO,

– Plan wykonania Źródła Ciepła (maszynownia pompy ciepła),

– Zestawienie materiałów do wykonania CO,

– Zestawienie urządzeń i materiałów koniecznych do wykonania Źródła Ciepła (maszynownia pompy ciepła),

 

Przy zakupie urządzeń w naszej firmie projekt gratis!

 

 

  • Instalacji Fotowoltaicznej

– umiejscowienie paneli na połaci dachowej lub schemat instalacji naziemnej,

– umiejscowienie urządzeń i zabezpieczeń w budynku,

– schemat instalacji elektrycznej systemu fotowoltaicznego,

– zestawienie urządzeń i materiałów do wykonania instalacji,

 

Przy zakupie urządzeń w naszej firmie projekt gratis!

 

  • Instalacji kolektorów solarnych

– umiejscowienie kolektorów na połaci dachowej, elewacji lub schemat instalacji naziemnej,

– umiejscowienie urządzeń w budynku,

– schemat instalacji hydraulicznej systemu kolektorów,

– zestawienie urządzeń i materiałów do wykonania instalacji,

 

Przy zakupie urządzeń w naszej firmie projekt gratis!

 

  • Wentylacji Mechanicznej z rekuperacją oraz z GWC

Przy zakupie urządzeń w naszej firmie projekt gratis!